Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lexnova met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lexnova verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Lexnova worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Lexnova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Lexnova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Lexnova opgenomen informatie en tarieven. 

Hoewel Lexnova alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Lexnova niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Lexnova worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Lexnova uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Lexnova worden onderhouden wordt afgewezen.

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!