Gemeenten

Gemeenten maken een stormachtige ontwikkeling door. Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het sociale domein en de Omgevingswet zijn hier voorbeelden van.

Fusies en samenwerking zijn bovendien aan de orde van de dag. De komende jaren dient gemeentelijke herindeling te leiden tot kostenbesparingen, meer bestuurskracht en betere dienstverlening. Veel gemeenten zijn verwikkeld in een fusie- of samenwerkingstraject of zijn bezig met de vraag of een dergelijk traject passend is.

Gemeenten worden daarnaast gestimuleerd om continu hun dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. De samenleving verwacht professionele en snelle dienstverlening en kijkt kritisch naar prestaties van de overheid.

Medewerkers van Lexnova hebben hart voor de publieke zaak en kennen de overheidswereld. Ze ondersteunen u graag bij de ontwikkelingen en veranderingen in gemeenteland. Wij hebben ruime ervaring met onder meer beleidsvorming en implementatie, doorlichting van organisatieonderdelen en advies, optimalisatie bedrijfsvoering, toepassen van leanmanagement, uitvoeren van ondernemers- en burgerpeilingen en de implementatie van de Omgevingswet.

Gemeenten

Gemeenten maken een stormachtige ontwikkeling door. Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het sociale domein en de Omgevingswet zijn hier voorbeelden van.

Fusies en samenwerking zijn bovendien aan de orde van de dag. De komende jaren dient gemeentelijke herindeling te leiden tot kostenbesparingen, meer bestuurskracht en betere dienstverlening. Veel gemeenten zijn verwikkeld in een fusie- of samenwerkingstraject of zijn bezig met de vraag of een dergelijk traject passend is.

Gemeenten worden daarnaast gestimuleerd om continu hun dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. De samenleving verwacht professionele en snelle dienstverlening en kijkt kritisch naar prestaties van de overheid.

Medewerkers van Lexnova hebben hart voor de publieke zaak en kennen de overheidswereld. Ze ondersteunen u graag bij de ontwikkelingen en veranderingen in gemeenteland. Wij hebben ruime ervaring met onder meer beleidsvorming en implementatie, doorlichting van organisatieonderdelen en advies, optimalisatie bedrijfsvoering, toepassen van leanmanagement, uitvoeren van ondernemers- en burgerpeilingen en de implementatie van de Omgevingswet. 

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!