Laatste oproep: enquête inbestedingen door gemeenten

Laatste oproep aan gemeentelijke inkopers om deel te nemen aan ons onderzoek naar gemeentelijke inbestedingen. De vragenlijst is alleen deze week nog in te vullen, vanaf maandag gaan we de data analyseren. Tot nu toe hebben al 85 van de 380 gemeenten de tijd en moeite genomen om de vragen te beantwoorden. Onze dank daarvoor!

Met de enquête wordt meer inzicht gekregen in de hoeveelheid inbestedingen bij gemeenten. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de verdere uitvoering van de motie Amhaouch c.s. over het opzetten van één digitaal register inbesteden, waar overheden alle voorgenomen beslissingen rond inbesteden (en quasi-inbesteden) vooraf kunnen/moeten melden. Dit om de transparantie bij inbesteden te bevorderen.

Uw antwoorden zijn anoniem en worden niet herleidbaar verwerkt. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst uiterlijk vrijdag 2 november 2018 in te vullen?

Invullen enquête

Vragenlijst onderzoek inbesteden


Meer informatie

Motie van het lid Amhaouch op tweedekamer.nl
Uitnodiging (PDF)

 

 

 

 

 

 

Motie van het lid Amhaouch  op tweedekamer.nl

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!