Provincies

Tot onze opdrachtgevers behoren naast gemeenten ook diverse provincies. Evenals gemeenten zien provincies zich toenemend geconfronteerd met de eis van hoogwaardige dienstverlening en zijn ze gedwongen om naar de kwaliteit en efficiëntie van hun output te kijken. Lexnova heeft op de volgende werkterreinen en onderwerpen geadviseerd aan provincies:

- verbetering van dienstverlening door inrichting van een front office en afdelingsloketten
- doorlichting van organisatieonderdelen (zoals subsidieverlening of vergunningverlening) en advies
- vermindering administratieve lasten en creëren nieuwe werkwijzen
- optimalisatie bedrijfsvoering en Lean management
- doelgroepenonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken
- Bewijs van Goede Dienst
- versnelling van procedures
- omgevingswet


Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!