Waterschappen

Lexnova heeft veel projecten uitgevoerd voor waterschappen op het terrein van verbetering van dienstverlening en optimalisatie van werkprocessen. Deze variëren van het verkorten van doorlooptijden van vergunningen tot de inrichting van een front- en backoffice. Tevens hebben wij diverse audits uitgevoerd naar de kwaliteit van dienstverlening.

Door de combinatie van ervaring met rekenkameronderzoek (bij gemeenten) en van het beleidsterrein en de werkwijze van waterschappen, zijn wij uitstekend in staat om onderzoek uit te voeren voor waterschappen met een rekenkamerfunctie.

Voor waterschappen hebben we tevens een speciale aanpak ontwikkeld om het imago bij de verschillende belangengroepen te meten. Hiermee kunnen waterschappen optimaal invulling geven aan hun strategisch (communicatie)beleid.

Meer specifiek hebben wij ervaring met de volgende producten:

- optimalisatie bedrijfsvoering op basis van Lean management
- klanttevredenheid en imagometing
- inrichten KlantContactCentrum
- versnelling van procedures
- vermindering van administratieve lasten

Adviseurs van Lexnova hebben in 2018 een artikel geschreven over de betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen. Klik hier om dit lezenswaardige artikel te openen.

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!