Zorg

Lexnova werkt in toenemende mate voor zorg- en welzijnsinstellingen. Omdat ze zich geconfronteerd zien met de gevolgen van stelselwijzigingen en behoefte hebben aan implementatie van nieuwe werkwijzen doen instellingen regelmatig een beroep op de expertise van Lexnova.

Voor zorg- en welzijnsinstellingen de volgende opdrachten uitgevoerd:
- onderzoek naar vermindering van de administratieve lasten in de thuiszorg en in verzorgingshuizen;
- klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken;
- onderzoeken naar de toekomstige organisatie op het terrein van Welzijn, Werk en Jeugdzorg, waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke plek innam;
- onderzoek naar ervaren regeldruk in het maatschappelijk middenveld. Dit onderzoek richtte zich op de clusters zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, buurt- en wijkverenigingen, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor de volgende zorginstellingen voeren we projecten uit:
- UMCG
- Menzis
- De Friese Wouden
- Talant
- Lentis
- Promis Care
- Driever's Dale
- De Friesland Zorgverzekeraar
- De Hoven
- De ZijlenAdviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!